از دستگاه آون یا فور در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن انواع ظروف استفاده می‌شود. کارخانجات سازنده ، به منظور انجام فعالیت‌های متفاوت آزمايشگاهی ، انواع گوناگونی از این وسیله را کمپانی های متعدد طراحی نموده‌اند. در برخی از آون ها ، انتقال گرما به طور خود به خود و طبیعی صورت می‌گیرد ؛ در حالی که در برخی انواع دیگر از این وسیله ، انتقال گرما با استفاده از فن داخلی و یا از خاصیت سبک بودن هوای گرم و سنگین بودن هوای سرد ، به منظور جابجایی هوای درون آون استفاده می‌شود. به طور معمول ، آون‌ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 250 درجه سانتیگراد کار می کنند. اگرچه انواعی از دستگاههای آون هستند که تا دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌نمایند. همچنين بايستی ياد آور شد با توجه به مشابهت در شکل ظاهری دستگاه آون ( فور ) و انکوباتور اين دو دستگاه با هم تفاوت های اساسی در ساختار و نوع کار دارند . به عنوان مثال : دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی  یک ابزاری است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه ها به کار می رود اما دستگاه آون ( فور ) آزمایشگاهی برای ضدعفونی و استریلیزاسیون تجهیزات و وسایل تجهيزات می‌باشد .  محدوده دمایی انکوباتور آزمایشگاهی از 5 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای محيط  تا حداکثر 80 + درجه سانتيگراد می باشد در حالی که در دستگاه آون آزمایشگاهی ( فور ) محدوده دمایی قابل کنترل از 5 درجه سانتيگراد بالاتر از دمای محيط تا 300 + درجه سانتی گراد می باشد . در انکوباتور آزمایشگاهی دقت دستگاه بسیار بالا می باشد درحد دهم و صدم های درجه سانتيگراد در حالیکه در آون آزمایشگاهی دقت چندان مهم نیست و گاها تا 1 الی 2 درجه سانتی گراد اختلاف دمایی می تواند وجود داشته باشد . انکوباتور آزمایشگاهی دارای يک درب فلزی و يک درب شیشه ای می باشد تا بتوان داخل دستگاه را مشاهده کرد ولی آون آزمایشگاهی دارای چنین مشخصه ای نیست و فقط  دارای درب فلزی است .