يک دستگاه روتاری اواپراتور  Rotary Evaperator  که به آن دستگاه  Rotavap هم گفته می شود، دستگاهی است که در آزمايشگاه های شيميايی برای برداشتن ملايم و موثر حلال ها از نمونه ها توسط تبخير، استفاده می شود. اولين سيستم روتاری اواپراتور ( تقطير در خلاء )  ساده توسط Lyman C.Craig  اختراع شد و اولين بار در سال 1957 به صورت تجاری عرضه شد و در سال 1964 به صورت انحصاری درآمد . رايج ترين نوع روتاری اواپراتورها  ، دستگاه های روميزی هستند که حجم قسمت حمام آنها حدود 6 ليتر می باشد