انکوباتور چیست؟

انکوباتور ساده یک ابزار جهت آزمایشگاه‌های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. کشت سلولی و میکرو ارگانیسم ها باید در محیط کنترل شده انکوباتور شوند. در انکوباتور استاندارد و انکوباتور خنک، درجه حرارت کنترل می شود، و علاوه بر این در انکوباتور CO2، مقدار دی اکسید کربن، رطوبت، و در برخی موارد نیز محتوای اکسیژن و نیتروژن کنترل می شود. این وسیله با کنترل  دما  شرایطی مناسب برای رشد ارگانیسم‌های زنده فراهم می‌کند. ارگانیزم های زنده به شدت حساس به نوسانات دما هستند. به منظور تضمین نتایج تکرارپذیری، پایداری دما و همگن بودن دما، معیارهای کیفی مهم برای یک انکوباتور، حتی بدون استفاده از فن است. محدوده دمايي انکوباتورهای معمولی 5 درجه سانتيگراد بالاتر از دمای محيط تا 80 درجه سانتيگراد می باشد.  انکوباتور یکی از ابزارهای مهم در آزمایش‌های میکروبيولوژی، زیست‌ شناسی سلولی و… به حساب می‌آید. این وسیله توسط پزشک کودکان فيليپينی فیدل موندو اختراع شده است.