سانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن انواع مواد محلول با سرعت بالا استفاده می‌شود. کاربران سانتریفوژ را برای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مایعات به اجزای مختلف آن به کار می‌گیرند. مخلوط را درون لوله‌ مناسب ( از جنس شیشه یا پلاستیک ) قرار میدهند و سپس لوله را در روتور مناسب با کار مورد نظر قرار میدهند که با چرخش دستگاه، به سمت خارج از مرکز حرکت می‌کند . در این حالت، نیروی گریز از مرکز می‌خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ به حرکت در آورد و از نقطه مرکز دور کند و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون (یا ته مخلوط) رانده می‌شوند. وقتی سانتریفوژ از حرکت بازمی‌ایستد، مواد به همین حالت غیر مخلوط می‌مانند. خون و سایر نمونه‌های بیولوژیکی را معمولاً به وسیله دستگاه سانتریفوژ جدا می‌کنند. این دستگاه برای جداسازی سوسپانسیون ها بکار میرود.